Kontakt


Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

Dyrektor
płk Leszek Stępień


lstepien(at)mon.gov.pl


ul. Puławska 6a

00-909 Warszawa

www:    centrum-weterana.mon.gov.pl

e-mail:  centrumweterana(at)ron.mil.pl

 

Zespół Wsparcia Weteranów:

e-mail:   weterani(at)ron.mil.pl

 

Zespół Edukacji i Tradycji

Zespół Zabezpieczenia