Aktualności
Krajowa Konferencja Naukowa
19.03.2018
Konferencja odbędzie się 20 marca br. w budynku Biblioteki Głównej Akademii Sztuki Wojennej.

Inicjatywę organizacji konferencji o tej tematyce podjął Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. Wydarzenie objęli honorowymi patronatami: Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński. Współorganizatorami konferencji są instytucje, które od lat aktywnie włączają się w debatę publiczną i działania wspomagające proces aktywizowania osób niepełnosprawnych ruchowo: Instytut Transportu Samochodowego, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem społecznym organizatorów konferencji jest jak najszersze rozpropagowanie podjętej tematyki oraz integracja środowisk akademickich i administracyjnych, których współpraca może przynieść wiele korzyści.
Organizatorzy do udziału w konferencji zapraszają przedstawicieli mediów.
Akredytacje: rzecznik@akademia.mil.pl, tel. 602 464 691.

 

Tekst: materiały Organizatorów.