Aktualności
OFERTA PRACY
23.03.2018
SZEF SEKRETARIATU PREZYDENCJI MIĘDZYSOJUSZNICZEJ KONFEDERACJI OFICERÓW REZERWY
CIOR (Confédération Interalliée des Officiers de Réserve) jest działającą od 1948 roku Międzysojuszniczą Konfederacją Oficerów Rezerwy państw-członków Traktatu Północnoatlantyckiego i państw stowarzyszonych. Jest kierowany w systemie dwuletnich Prezydencji wystawianych rotacyjnie przez poszczególne państwa członkowskie.
W związku z powołaniem w strukturach Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa Sekretariatu Prezydencji CIOR funkcjonującego do dn. 31.12.2020 roku, Dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa ogłasza nabór na kandydata do pracy na następujące stanowisko:

SZEF SEKRETARIATU PREZYDENCJI
MIĘDZYSOJUSZNICZEJ KONFEDERACJI OFICERÓW REZERWY

miejsce pracy: Warszawa

PODSTAWOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- realizacja zadań zleconych przez komitet Wojskowy NATO (KW);
- przygotowanie i przedkładanie KW oraz NRFC meldunku z działalności;
- organizacja spotkań CIOR;
- współpraca z instytucjami NATO w zakresie żołnierzy rezerwy;
- współpraca z organizacjami regionalnymi skupiającymi żołnierzy rezerwy;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

• Wykształcenie wyższe (w tym wojskowe);
• Oficer rezerwy (w stanie spoczynku);
• Doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowników;
• Posiadanie obywatelstwa polskiego i niekaralność;
• biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

OFERUJEMY:
- pracę w międzynarodowym środowisko;
- zatrudnienie na stanowisku kierowniczym zgodnie z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy

Więcej informacji o zadaniach, strukturze i zasadach funkcjonowania CIOR można uzyskać na stronie internetowej: http://www.cior.net/ oraz podczas spotkania kwalifikacyjnego.

Dyrektor Centrum Weterana zastrzega sobie prawo anulowania ogłoszenia na każdym etapie rekrutacji.

Osoby spełniające powyższe wymagania oraz zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w terminie do dnia 30 marca 2018 r. na adres:

centrumweterana@ron.mil.pl

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922).