Aktualności
48 RAJD ZHP ARSENAŁ
24.03.2018
W sobotę 24 marca 2018 r. zaroiło się od harcerskich mundurów w Centrum Weterana!

Już od kilku lat Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa wspiera patriotyczną inicjatywę Hufca ZHP Warszawa Mokotów im. Szarych Szeregów. Także w tym roku włączyliśmy się z pomoc w realizacji Rajdu ARSENAŁ 2018. Dzięki kilkuletniej współpracy z obecnym Komendantem Hufca dh harcmistrzem (gratulujemy uzyskania stopnia harcmistrza) Michałem MICHAŁOWSKIM, mamy możliwość przedstawić młodzieży historię udziału żołnierzy Wojska Polskiego w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa. Druhny i druhowie nie tylko wysłuchali informacji o misjach zagranicznych i obejrzeli pamiątki zgromadzone w Sali Tradycji, musieli także wykazać się wiedzą zdobytą w czasie spotkania z kierownikiem zespołu Edukacji i Tradycji Centrum Weterana. Dobre odpowiedzi (a takie przeważały) pozwalały zwiększyć ilość punktów w ogólnej klasyfikacji Rajdu. Zapraszamy także w przyszłym roku ! Czuwaj, druhny i druhowie !

Andrzej Korus